Politiske saker 2016

Søknad om ny salgsbevilling - Joker Schous plass - Thorvald Meyers gate 87