Politiske saker 2016

Søknad om ny salgsbevilling - Growlerie - Seilduksgata 26