Protokoll fra møte i Grünerløkka råd for funksjonshemmede 08.12.2015