Protokoll fra møte i Grünerløkka råd for funksjonshemmede 07.06.2016