Politiske saker 2016

Protokoll fra møte i Grünerløkka råd for funksjonshemmede 06.09.2016