Politiske saker 2016

Protokoll fra møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 31.08.2016