Politiske saker 2016

Protokoll fra møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite 02.03.2016