Politiske saker 2016

Protokoll fra møte i Grünerløkka eldreråd 24.10.2016