Politiske saker 2016

Protokoll fra møte i bydelsutvalget 3. november 2016