Politiske saker 2016

Kunsgressituasjonen for Lille Tøyen fotballklubb - oversendt sak fra oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen