Kunngjøring om oppstart av privat detaljregulering av Ankerkvartalet -Storgata 55-97