Politiske saker 2016

Kunngjøring om oppstart av privat detaljregulering av Ankerkvartalet -Storgata 55-97