Politiske saker 2016

Invitasjon til bydelsutvalget - innspill til hvordan øke valgdeltakelsen ved stortings- og sametingsvalget 2017