Politiske saker 2016

Høring - utarbeiding av overordnet strategi for Oslo kommunes innsats knyttet til asylsøkere og nyankomne flyktninger