Politiske saker 2016

Forespørsel om uttalelse til klage på innskrenket åpnings- og skjenketid i bakgård-Memphis Kafe og Bar-Thorvald Meyers gate 63-anket sak fra helse- og sosialkomiteen