Politiske saker 2016

Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2017