Valg av leder og nestleder i bydelsutvalget og medlemmer, nestleder og observatører i arbeidsutvalget