Valg av bydelsutvalgets representanter og oppnevning av eksterne medlemmer i eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og ungdomsrådet