Tilsynsrapport fra tilsyn ved Lille Tøyen sykehjem 28.10.2015