Tilleggssak - Utplasering av servicestasjon for sykler på Olaf Ryes Plass