Tilleggssak - Søknad om serverings- og skjenkebevilling - The Indus - Seilduksgata 5C