Tilleggssak Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Hendrix Ibsen AS - Maridalsveien 13 E