Tilleggssak - søknad om ny serverings og skjenkebevilling - Cafe D'or - Hausmannsgate 6