Tilleggssak Søknad om bevilling og utvidet åpnings- og skjenketid Kanonhallen - Peter Møllers Vei 2