Søndre gate 1 – Søknad om paviljong og uteservering i friområde mot Akerselva