Sommerfullmakt: Delegasjon av myndighet til å behandle saker i henhold til retningslinjer for bruk av bydelens parker-sommeren 2015