Sommerfullmakt: Delegasjon av myndighet for behandling av uttalelser etter alkoholloven-sommeren 2015