Sommerfullmakt: Delegasjon av myndighet for behandling av saker tillagt byutviklingskomiteen-sommeren 2015