Søknad om utvidelse av areal ute- Egget Kafé- Kirkegårdsgata 7