Søknad om utvidelse av areal for skjenkebevilling – Tijuana Bar – Thorvald Meyers gate 61