Søknad om uteservering og utvidet åpnings- og skjenketid inne ved Territoriet - Markveien 58