Søknad om tilvirkningsbevilling om innførsel til skjenking i egen virksomhet - Paulus sykehjem kafe og uteservering - Sannergata 1 B