Søknad om skjenkebevilling etter eierskifte - Kamay - Korsgata 25