Søknad om serverings-og skjenkebevilling - Miss Cherry Restaurant AS - Dælenenggata 23