Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Grünerløkka seniorsenter - Thorvald Meyers gate 38