Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Bass Mat & Bar, Thorvald Meyers gate 26