Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - Riwaj of India - Thorvald Meyers gate 26