Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte – Pokalen og Vulkan