Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - Naboens Pub - Toftes gate 30