Søknad om servering- og skjenkebevilling- Ølakademiet AS - Thorvald Meyers gate 71