Søknad om salgsbevilling etter eierskifte - Joker Dælenenggata - Dælenenggata 38