Søknad om overføring av frivillighetsmidler fra Barnas Skulpturverksted