Søknad om omdisponering av frivillighetsmidler fra Hasle skole musikkorps