Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling- Bryggmester BOB