Søknad om eierskifte ved Delicatessen, Søndre gate 8