Søknad om bruksendring til serveringssted - Olav Ryes plass 4