Søknad fra Øltorget AS om endring av skjenkebevilling - innførsel til egen virksomhet