Søknad fra Monsun restaurant AS om utvidelse av åpnings-og skjenketid ved Monsun Noodlebar