Sofienberggata 35 – Forslag til detaljregulering – Begrenset høring