Situasjonen for beboerne i tidligere OBOS-leiligheter - oversendt sak fra helse- og sosialkomiteen