Reglement for valgstand/-bod på Olaf Ryes plass i valgår - tildeling av plasser 2015